ที่อยู่19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
Call us+66 86-8895580
Write us[email protected]
https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2022/11/banner-abountus.jpg

About Our Industry


https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2022/11/logo-abount.jpg
https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2023/10/About-us-th.png

จากประสบการณ์ของ บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด อยู่ในวงการการออกแบบติดตั้ง และแก้ปัญหาระบบไอน้ำของผู้รับเหมา และเป็นที่ปรึกษาของทั้งภาครัฐบาทและเอกชน เราจึงทราบดีถึงปัญหาและอุปสรรคในการออกแบบระบบไอน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่ที่เจอคือค่าใช้จ่ายจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับระบบไอน้ำที่ไม่สมบูรณ์ เพราะความรู้ในด้านระบบไอน้ำในเมืองไทยยังขาดผู้รู้จริงเฉพาะด้าน บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด จึงเป็นทางออกให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 16 ปี บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด ได้เป็นที่ปรึกษา (consultant) ให้กับลูกค้ามากมาย

https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2022/11/viss.jpg

พันธกิจ
บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด
จะเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง
ให้แก่ลูกค้า

https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2022/11/miss.jpg

วิสัยทัศน์
บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด
จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการ
แก่ลูกค้าที่ดีที่สุด

https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2022/11/logo-abunt-foot.jpg

สนใจสินค้าและบริการ

บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด
ที่อยู่: 19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ 08.00 น. – 17.00 น.