ที่อยู่19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
Call us+66 86-8895580
Write us[email protected]
https://www.medifruit.co.th/wp-content/uploads/2022/11/banner-contact.jpg

Get Touch With Us


  Quick Contact


  บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด
  ที่อยู่ : 19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

  โทร. +66 25 672 484
  สายด่วน. +66 86 889 5580

  อีเมล: [email protected]

  บริษัท เมดิฟรุ๊ต จำกัด
  ที่อยู่: 19/3 หมู่ 5 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

  เวลาทำการ :
  จันทร์-เสาร์ 08.00 น. – 17.00 น.